Jakub a jeho pán

07.05.2024 /utorok/

Melancholická komédia sa v rukách režiséra Ondreja Spišáka, mení na divadlo sveta par excellence, povedané dnešným jazykom Milana Kunderu.

Putovanie Pána a jeho sluhu Jakuba je prelínané pútavými príbehmi, v ktorých sú Jakub a Pán protagonistami, ale aj divákmi. Divadlo v divadle je hrané s nadsázkou a humorom, v podaní zábavných postavičiek: remeselníci Ozembuchovci, gauner rytier, bohatá markíza, sukničkár markíz. Tieto hry o láske, vernosti a zrade Pána ani Jakuba nikdy neomrzia, konfrontácia s ich vlastnými osudmi je pre nich príťažlivá, hoci miestami aj trpká. Nad všetkým je však poznanie o priateľstve a dôvere, ktoré im uľahčuje putovanie životom.

Dvojica Jakub a Pán už niekoľko storočí patrí k archetypálnym postavám svetovej literatúry.

Metaforicky je ich príbeh príbehom ľudstva, veď od nepamäti si kladieme viac-menej rovnakú otázku: „... a sme my vôbec dobre napísaní“?

 

Upozornenie: V divadelnej inscenácii Jakub a jeho pán sa fajčí a používa sa dymostroj.

FOTO: Ctibor Bachratý

Dĺžka podujatia: 140 minút

Hrajú: Marián Miezga, JAKUB, Juraj Kemka, PÁN, Anna Šišková, KRČMÁRKA, Pavol Šimun, MLADÝ OZEMBUCH/JANKO-ČAŠNÍK/SLUŽOBNÍCTVO, Tomáš Turek, STARÝ OZEMBUCH/MARKÍZ, Róbert Jakab, RYTIER SAINT-OUEN, Slovensko, Sarah Arató, AGÁTA/DCÉRA, Františka Horváthová a. h., JUSTÍNA/MATKA

Predstavenie je nevhodné pre skupinu maloletých do 15 rokov.

 

Veľká scéna Domu odborov

Začiatok: 19,00 hod.

Vstupné: 24€

Predpredaj: Recepcia DO, www.ticketportal.sk

Viac info: 0903 153 838

Rezervácie: 0903 153 838