60. výročie otvorenia Domu odborov - 26.05.2023

31.12.2024 /utorok/

Výstavba Domu odborov začala v roku 1958 na základe projektu, ktorý vypracoval akad. arch. Ferdinand Čapka. Začiatok činnosti je dátovaný na dňa 26. mája 1963. Budova slúžila na uskutočňovanie festivalov, záujmovo umeleckých činností, premietania filmov, a zároveň plnila funkciu krajského sídla odborov.

Dnes Dom odborov patrí medzi významné žilinské stavby, o čom svedčí aj zaradenie medzi pamätihodnosti mesta Žilina.

V budove sídli bezmála 100 firiem, podnikajúcich v rôznych oblastiach, viaceré umelecké školy, ktoré ponúkajú tanečné, hudobné a iné umelecké mimoškolské činnosti pre deti. Na prvom poschodí sídli reštaurácia, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou a je prepojená s vestibulom pred Estrádnou sálou, v ktorej sa poriadajú mnohé spoločenské eventy, firemné akcie, rôzne medzinárodné dni, veľtrhy, burzy, výročia, konferencie, školenia, ale aj hudobné koncerty.

Okrem priestorov spomínanej Estrádnej sály sa v Dome odborov na prízemí budovy nachádza Veľká scéna s kapacitou 542 miest na sedenie. V minulosti mal túto sálu prenajatú distribútor filmov Tatrafilm.  Žiaľ po výstavbe nových multiplexov, bola s Tatrafilmom spolupráca ukončená a Veľká scéna sa zmenila na multifunkčný priestor, využívaný na poriadanie rôznych kultúrnych podujatí.

Navštívilo náš už množstvo umelcov hudobného aj divadelného sveta nielen zo Slovenska.

Programová štruktúra je postavená tak, aby zahŕňala programy so širokým žánrovým zameraním pre rôzne vekové kategórie, aby sme vyhoveli čo najväčšiemu počtu Žilinčanov.

V budove sa nachádza aj niekoľko malých konferenčných miestností s rôznou kapacitou.

V máji roku 2010 začala rozsiahla rekonštrukcia Domu odborov, ktorá bola ukončená v novembri toho istého roku. Počas rekonštrukcie získala budova domu odborov nový šat a vzhľadovo zapadla medzi okolité novopostavené budovy. Úpravou prešlo v tom období aj parkovisko nachádzajúce sa za budovou Domu odborov. V roku 2019 Dom odborov investoval do modernizácie technického vybavenia oboch sál. Nákup moderných inteligentných svetiel, skenerov, ozvučenia, nového svetelného pultu priblížili vybavenie sály aktuálnym technickým požiadavkám. Boli plánované mnohé ďalšie investície a opravy, avšak s príchodom pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19, boli naše príjmy výrazne znížené, keďže nebolo možné v zmysle opatrení uskutočniť plánované podujatia. Veríme však, že po tomto náročnom období, ktoré je za nami Vás budeme už natrvalo bez obmedzení vítať v hľadisku sály.

Nesmierne si vážime dôveru a trpezlivosť našich klientov a hostí, nakoľko mnohí vstupenky nevrátili, a trpezlivo čakali, na nový termín podujatia. Ďakujeme za Vašu priazeň. Vaše potlesky vo vypredaných sálach sú našim hnacím motorom.