Umelecký súbor Lúčnica - SLOVENSKÝ TRIPTYCH

12.05.2022 /štvrtok/

Podujatie bolo presunuté kvôli epidemiologickej situácií v súvislosti s COVID 19 z pôvodného termínu 14.12.2021 na nový termín 12.05.2022.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

V prípade nevyhovujúceho termínu podujatia je možné vstupenky zakúpené v pokladni Domu odborov vrátiť do 30.12.2021 priamo v pokladni Domu odborov.

 

Toto podujatie je organizované v režime KZ (kompletne zaočkovaní) podľa platného COVID automatu. V tomto režime je podmienkou vstupu na podujatie doklad o plnom zaočkovaní majiteľa vstupenky.

Za plne očkovanú osobu sa považuje: 

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, 
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.  

 

Lúčnica

Slovenský triptych

Pastieri, roľníci, remeselníci

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica - Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou kultúrou, hudobno – tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie, roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a  mestečiek na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska.

Choreografia: Ján Blaho; Hudba: Peter Jantoščiak, Peter Parničan; Scéna: Ján Ťapák; Kostýmy: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

 

Veľká scéna Domu odborov

Začiatok: 19,00 hod.

Vstupné: 19 €, 21 €

Predpredaj: www.ticketportal.sk, recepcia Domu odborov

Viac info: 0903 153 838

Rezervácie: 0903 153 838