Umelecký súbor Lúčnica - SLOVENSKÝ TRIPTYCH

12.05.2022 /štvrtok/

Podujatie bolo presunuté kvôli epidemiologickej situácií v súvislosti s COVID 19 z pôvodného termínu 14.12.2021 na nový termín 12.05.2022.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

V prípade nevyhovujúceho termínu podujatia je možné vstupenky zakúpené v pokladni Domu odborov vrátiť do 30.12.2021 priamo v pokladni Domu odborov.

Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými opatreniami.

 

Lúčnica

Slovenský triptych

Pastieri, roľníci, remeselníci

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica - Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou kultúrou, hudobno – tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie, roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a  mestečiek na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska.

Choreografia: Ján Blaho; Hudba: Peter Jantoščiak, Peter Parničan; Scéna: Ján Ťapák; Kostýmy: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

 

Veľká scéna Domu odborov

Začiatok: 19,00 hod.

Vstupné: 19 € a 21 €

Predpredaj: www.ticketportal.sk, recepcia Domu odborov

Viac info: 0903 153 838

Rezervácie: 0903 153 838